Kindcentrum De Magische Boom biedt kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang én ondersteuning in het ouderschap voor kinderen en hun ouders/ verzorgers in een warme huiselijke omgeving. Waarbij wij ons onderscheiden door de antroposofische in combinatie met de holistische leer- en leefwijze als uitgangspunten te hanteren.

Kom gezellig eens langs

Ben je geïnteresseerd en wil je komen kijken op onze locatie? Klik dan hier:

Direct je kind inschrijven?

Wil je je kind direct inschrijven?
Klik dan hier:

Over ons

Kindcentrum De Magische Boom zorgt voor een verantwoorde opvang in een veilige en gezonde omgeving, welke geborgenheid en warmte aan de kinderen biedt. 
Kinderen vanaf 12 weken totdat ze naar de middelbare school gaan, zijn welkom bij onze dagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. We zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07.45 uur tot 18.15 uur. Ook op studiedagen en tijdens de vakanties.

Wij gunnen ieder kind dat hij/zij stevig geworteld in de aarde zijn/haar pad vanuit het hart kan vervolgen en daarbij zijn/haar eigen magie kan behouden. Onze rol is om ze hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Waarbij onze overtuiging is dat alle kinderen uniek zijn en zich op hun eigen tempo en manier ontwikkelen vanuit hun eigen wijsheid. Deze natuurlijke ontwikkeling en het zelfbewustzijn van de mens staan centraal in ons Kindcentrum. Dit vanuit de visie van de antroposofische en holistische leer- en leefwijzen. 

Wij gaan op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om, waarbij respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

Ouders/verzorgers

Het contact met de ouders/verzorgers is informeel, warm en bestaat uit ‘korte lijntjes’. De drie- en later vierhoek (incl. school) kind – ouders/verzorgers – Kindcentrum is van groot belang. Om op deze manier optimaal te kunnen voldoen aan de behoeften van het kind. En daarmee ook aan de behoeften van de ouders/verzorgers. We ondersteunen de ouders/verzorgers met vragen over bijv. de opvoeding. Dit zodat het kind zich zoveel mogelijk kan blijven focussen op zijn eigen ontwikkeling.

Op ons Kindcentrum vinden we het fijn om dingen samen te doen en te delen. Dit draagt bij aan de ouderbetrokkenheid. Dit zie je terug in onder andere de ondersteuning bij de jaarfeesten door bijvoorbeeld het maken van appelmoes en meelopen tijdens de optocht met Sint Maarten. Daarnaast kun je als ouder/verzorger alle ouders/verzorgers vertegenwoordigen in de Oudercommissie.

Onze locatie

Onze locatie is gevestigd in Vrije School Ridderspoor in Alphen aan den Rijn. De opvang maakt gebruik van verschillende ruimtes in deze school en werkt samen met school met bijvoorbeeld de jaarfeesten. De inrichting van de school en de ruimte om het gebouw heen is vanuit de antroposofische visie vormgegeven. Er is veel aandacht voor natuurlijke spelmaterialen, een warme, gezellige sfeer en natuurlijke vormgeving. Er is volop ruimte voor buitenspel in een groene, natuurlijke omgeving. Zo is er op de buitenspeelplaats een grasheuvel, zijn er veel planten en bomen, is er een grote zandbak en een waterbaan. Daarnaast hebben we een beleeftuin met verschillende speelhoeken.

Ons team

Wij zijn een hecht en betrokken team. Wij hanteren de antroposofische en holistische leefstijl, waardoor wij optimaal de kinderen kunnen begeleiden binnen dit Kindcentrum. De begeleiding van de pedagogisch medewerker is daarmee doortrokken van de vraag: “Wie ben jij, wat wil jij en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?” In de groep scheppen we volop mogelijkheden voor ervaringsgericht leren. Wij bieden ieder kind persoonlijke uitdagingen aan zodat het kind de mogelijkheid krijgt te kunnen groeien en nog zelfbewuster kan worden.

Dit laatste bieden we ook aan onze medewerkers: we zien de medewerker en laten zijn/haar kwaliteiten inzetten. We inspireren elkaar binnen het team. Door ervaringen en uitdagingen kan elke medewerker bij ons groeien en wordt daarin begeleid indien nodig. Waardoor de medewerker nog bewuster van zichzelf en de omgeving kan worden en nog meer kan doen waar hij/zij blij van wordt.

Onze pakketten

Kinderdagopvang (0-2 jaar en 2-4 jaar)

De dagopvang biedt kinderen een fijne warme geborgen huiselijke plek om te ontdekken en te groeien. In beide groepen (0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar) is er volop ruimte voor het vrije spel, nabootsen en de ontwikkeling van de andere vaardigheden die een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Van baby tot dreumes en verder in de peutergroep. Dit alles vanuit rust en respect voor de eigenheid van ieder kind.

Peuteropvang (2-4 jaar)

Kabouter Twinkel woont op de groep. Elke ochtend gaan de kinderen in de kring en maken hem met liedjes wakker. Ritme is één van de belangrijke pijlers in onze groepen. Door middel van liedjes en spreuken. En ook door het volgen van het natuurlijke jaarritme (o.a. de viering van de jaarfeesten) bieden wij mede de peuters houvast, dat ten goede komt van het basisvertrouwen. De peuteropvang is onderdeel van de dagopvang (2-4 jaar).

Voor- en naschoolseopvang

Bij de BSO bieden wij de kinderen voor en na schooltijd een veilige, geborgen en vooral gezellige huiskamersfeer. Hier kunnen de kinderen na een schooldag tot rust komen, plezier hebben, hun verhaal vertellen en hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen. Maar bovenal bieden wij hen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun vrije tijd op een fijne manier kunnen besteden. We hebben twee leeftijdsgroepen (jongsten en oudsten). 

Kindcentrum De Magische Boom

Essenburg 24-26
2402 KP Alphen a/d Rijn
Tel: 06 11 28 50 38
info@demagischeboom.nl
KvK: 27317615
Bankreknr: NL60 KNAB 0513 6350 68

Privacyverklaring

h

Algemene voorwaarden

\

LRK-nummer

  • Dagopvang en peuteropvang: 301482020 (Kindercentrum Twinkel Alphen a/d Rijn)
  • BSO: 830929733 (BSO-opvang Sterrenspoor Alphen ad Rijn)